'Cinco horas com Mario'

  • Lloc: Auditori de Cornellà, Sala 2.
  • Data i hora: Des del 20/04/18 - 21 h
  • Gratuït (formalitzant la reserva per telèfon)
  • Organitzadors: Auditori de Cornellà
A l'obra, Delibes recrea l'Espanya provinciana de l'època, els problemes de la falta de comunicació en el matrimoni, així com el conflicte de les "dues Espanyes". Durant tota l’obra, Carmen Sotillo, fa continus retrets al seu marit per la seva integritat moral i falta d'ambició, que han impedit que arribessin el reconeixement i estatus social que ella ambicionava per a la seva família, així com per la seva actitud de superioritat i fredor cap a ella. Relata com es van fer nuvis, com van acabar casant-se i altres records que reviurà durant les cinc hores en les que ella vetlla el cos del
seu difunt marit. A L’Auditori es recrearà aquesta novel·la amb la lectura dramatitzada sota la direcció, adaptació i interpretació de Montserrat Orozco Cees, sota la direcció musical i interpretació de Jose Carlos Arjona Cabello i amb la col·laboració especial de Francesc Orozco.