La Mercè 2018
butlleti_banner

Barcelona dimecres,   19 de setembre de 2018   Actualitzat a les   9:58 (CET)  - EDICIÓ CATALUNYA -

Notícies


Comunicat de la Fundació T. Lliure sobre la renovació de Lluís PasqualPublicat per Teatre Lliure Teatralnet
Hem rebut aquest comunicat:

LA FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA ACLAREIX ELS TERMES DE LA RENOVACIÓ DE LLUÍS PASQUAL COM A DIRECTOR

Arran d'alguns comentaris que els darrers dies han aparegut a les xarxes socials i dels que mitjans digitals s'han fet ressò en relació al futur de la direcció del Teatre Lliure i a la continuïtat de Lluís Pasqual, actual responsable d'aquest espai escènic, la Fundació Teatre Lliure- Teatre Públic de Barcelona vol aclarir el següent:

El passat dijous 28 de juny, i a proposta de la Junta de Govern del Teatre Lliure, el Ple del Patronat va acordar iniciar un procés de renovació dels actuals estatuts que regeixen el funcionament del teatre. Sempre segons allò que es va acordar, aquests canvis els proposarà una Comissió creada específicament amb aquest encàrrec; una Comissió que caldrà escollir en el marc d'una Junta Extraordinària del Patronat que se celebrarà el proper mes de setembre.

Entre els canvis que la Comissió pugui establir, el Ple del Patronat va acordar que necessàriament haurà de modificar-se la manera de designar el director del Teatre: que es faci per concurs obert i amb un mandat de quatre anys prorrogable a un altre, sempre consecutiu. També caldrà incloure en els nous estatuts el garantir una programació artística el més paritària possible, així com altres aspectes de funcionament general del Teatre Lliure.

Atès que el mandat de Lluís Pasqual finalitza el juny de 2019 –data en què haurà complert 8 anys com a responsable del Teatre Lliure- i amb l'objectiu d'evitar buits en la programació artística i disrupcions en el funcionament d'aquest equipament, el Patronat, de mutu acord amb ell, va acordar establir una pròrroga de 2 anys que es farà efectiva a partir de la data en què finalitza el seu segon mandat. Aquesta continuïtat provisional permetria, en opinió del conjunt de membres del Patronat, acabar els canvis estatutaris previstos i garantir la programació teatral fins que es faci efectiva la incorporació del nou director o directora sorgit del concurs obert que haurà de celebrar-se a la temporada 2019-2020. En aquest sentit, es va posar en valor la feina de Pasqual, un dels fundadors del Lliure, que ha permès que el Teatre segueixi comptant amb la complicitat del públic i els elogis majoritaris de la crítica.

Cal recordar –així es recull en l'article 22 dels actuals estatuts- que, formalment, la continuïtat de Lluis Pasqual és per 4 anys més. Tot i així, el mateix director, d'acord amb el ja expressat, va acceptar explícitament davant del Ple del Patronat aquesta limitació a 2 anys.

Finalment, assenyalar que aquest conjunt de mesures acordades el passat 28 de juny es van acordar per una amplíssima majoria de vots dels patrons presents a la reunió.

Podeu consultar tota la informació institucional i organitzativa del Teatre Lliure aquí

Imatges noticia

Cerca per títol de la notícia:


SAT Bànner genèric
Gèneric Mercat de les Flors 18-19