“Al sostre” de la la Sixtina li manca una bona capa de pintura teatral

    0
    'Al sostre', de Nigel Planer, amb Oriol Grau i Pau Ferran
    Nota: (4)

    Sap greu dir-ho, ara que el Neil de la sèrie “Els joves” ens acaba de fer una visita. Però la realitat és que la comèdia protagonitzada per dos artesans al servei del geni i la megalomania de Miguel Àngel escrita per Nigel Planer és un massa discret entreteniment que desaprofita les possibilitats que li oferia el tema, malgrat el simpàtic esforç interpretatiu dels protagonistes del muntatge.

    Genèric saT! 18-19