Avui divendres, 18 de gener de 2019, el ple del Patronat ha aprovat el nomenament de Juan Carlos Martel Bayod com a nou director del Teatre Lliure.

L’aprovació s’ha fet per majoria absoluta, a proposta de la Junta de Govern, que ha escollit un dels dos candidats seleccionats per la Comissió de valoració, després que aquesta hagi valorat les 11 candidatures que van concórrer al concurs per a la contractació de la direcció del Teatre Lliure.

Segons la Comissió de valoració el projecte presentat per Juan Carlos Martel Bayod ha estat considerat el més complet i adient per a la nova etapa del Teatre Lliure, atès que proposa tot un seguit de mesures d’organització interna i remodelació del funcionament que, en bona part, coincideixen amb el procés de reforma ja iniciat per la Fundació amb la revisió del estatuts i que podran acomodar-se a les propostes del nou director. D’altra banda, i pel que fa al projecte artístic, hi ha una voluntat integradora i d’obertura, i en diverses línies, amb la incorporació de noves generacions de creadors que satisfan les necessitats d’aquesta nova etapa, que s’aniran concretant en els mesos propers en diàleg amb l’equip del Lliure i amb el Patronat i la Junta de Govern.

Pròximament, el Lliure convocarà una roda de premsa amb el nou director del Teatre Lliure, Juan Carlos Martel Bayod, i el president de la Fundació, Ramon Gomis, en la qual s’explicarà el procés de transició i algunes de les línies programàtiques de la nova direcció.

Genèric saT! 18-19

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here